Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako starosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek dne 14. 9. 2023 od 14:00 hod. na Myslivecké chatě ve výcvikovém areálu u rybníka „Pískovna“ v Čelákovicích-Sedlčánkách. Prezence účastníků bude zahájena ve 12:00 hodin.

Pokračovat ve čtení “Pozvánka na valnou hromadu”

Pozvánka na kynologický den

Honební výbor Honebního společenstva Čelákovice (dále HS) a myslivci vykonávající právo myslivosti v honitbě Čelákovice pořádají dne 6. 8. 2023 před zahájením lovecké sezony kynologický den. Tato akce se skládá z kynologického trojboje, který obsahuje dohledávku pernaté zvěře, vlečku s pernatou zvěří a přinášení kachny z hluboké vody. Dále je možno vyzkoušet přinášení lišky přes překážku (ohrádka), je možné zúčastnit se i nácviku norování.

Pokračovat ve čtení “Pozvánka na kynologický den”

Závěry valné hromady

Dne 25. 6. 2022 se uskutečnila Valná hromada Honebního společenstva Čelákovice, která mj. vzala na vědomí rezignaci dosavadního honebního starosty Ing. Jana Boučka a honebního místostarosty JUDr. Jana Bartáka.

Honebním starostou byl zvolen Mgr. Jiří Navrátil, honebním místostarostou pak Dr. Luboš Rýdlo.

Honební výbor nadále pracuje ve složení: Mgr. Jiří Navrátil, Dr. Luboš Rýdlo, Zdeněk Kučera, Pavel Středa, Ivo Drbohlav, Jiří Navrátil, Vladimír Bodlák.

Nově zvolený honební starosta a místostarosta děkují odstupujícím představitelům HS – Ing. Janu Boučkovi a JUDr. Janu Bartákovi – za práci, vykonanou pro honební společenstvo a pro rozvoj myslivosti.

Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako místostarosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční v sobotu dne 25. 6. 2022 od 10.00 hodin v lovecké chatě ve výcvikovém areálu HS Čelákovice, KÚ Sedlčánky, lokalita „Pískovna“. Prezence účastníků bude zahájena v 9.00 hodin.

Pokračovat ve čtení “Pozvánka na valnou hromadu”