Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako starosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek dne 14. 9. 2023 od 14:00 hod. na Myslivecké chatě ve výcvikovém areálu u rybníka „Pískovna“ v Čelákovicích-Sedlčánkách. Prezence účastníků bude zahájena ve 12:00 hodin.

Pokračovat ve čtení “Pozvánka na valnou hromadu”

Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako místostarosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční v sobotu dne 25. 6. 2022 od 10.00 hodin v lovecké chatě ve výcvikovém areálu HS Čelákovice, KÚ Sedlčánky, lokalita „Pískovna“. Prezence účastníků bude zahájena v 9.00 hodin.

Pokračovat ve čtení “Pozvánka na valnou hromadu”