Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako starosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční ve čtvrtek dne 14. 9. 2023 od 14:00 hod. na Myslivecké chatě ve výcvikovém areálu u rybníka „Pískovna“ v Čelákovicích-Sedlčánkách. Prezence účastníků bude zahájena ve 12:00 hodin.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů Valné hromady
  3. Zpráva o činnosti honebního výboru
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva o mysliveckém hospodaření ve vlastní režii
  6. Rozhodnutí o pokračování využívání honitby ve vlastní režii
  7. Volba členů Honebního výboru Honebního společenstva
  8. Usnesení Valné hromady
  9. Závěr

Mgr. Jiří Navrátil
Starosta Honebního společenstva

Jednací a hlasovací řád ke stažení – http://hscelakovice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Jednaci_a_hlasovaci_rad_VH.pdf

Volební řád ke stažení – http://hscelakovice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Volebni_rad.pdf

Pozvánka ke stažení – http://hscelakovice.cz/wp-content/uploads/2023/09/171_23i.pdf