Pozvánka na valnou hromadu

Dle § 22 odst. 1 Zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a v souladu se stanovami Honebního společenstva Čelákovice svolávám jako místostarosta Honebního společenstva Valnou hromadu členů Honebního společenstva (v textu VH).

Valná hromada se uskuteční v sobotu dne 25. 6. 2022 od 10.00 hodin v lovecké chatě ve výcvikovém areálu HS Čelákovice, KÚ Sedlčánky, lokalita „Pískovna“. Prezence účastníků bude zahájena v 9.00 hodin.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Zpráva o činnosti honebního výboru
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Zpráva o mysliveckém hospodaření ve vlastní režii
 7. Návrh změny stanov HS
 8. Diskuze
 9. Zpráva volební komise a doplňovací volba členů HV a DR dle upravených stanov
 10. Zpráva návrhové komise
 11. Usnesení valné hromady
 12. Závěr

JUDr. Jan Barták
Místostarosta Honebního společenstva