Závěry valné hromady

Dne 25. 6. 2022 se uskutečnila Valná hromada Honebního společenstva Čelákovice, která mj. vzala na vědomí rezignaci dosavadního honebního starosty Ing. Jana Boučka a honebního místostarosty JUDr. Jana Bartáka.

Honebním starostou byl zvolen Mgr. Jiří Navrátil, honebním místostarostou pak Dr. Luboš Rýdlo.

Honební výbor nadále pracuje ve složení: Mgr. Jiří Navrátil, Dr. Luboš Rýdlo, Zdeněk Kučera, Pavel Středa, Ivo Drbohlav, Jiří Navrátil, Vladimír Bodlák.

Nově zvolený honební starosta a místostarosta děkují odstupujícím představitelům HS – Ing. Janu Boučkovi a JUDr. Janu Bartákovi – za práci, vykonanou pro honební společenstvo a pro rozvoj myslivosti.